GRAAFINEN SUUNNITTELU

Digitaalinen media

ingmanedu_digitaalinenmedia_menu

Graafinen suunnittelu

ingmanedu_graafinensuunnittelu_menu

Kuva- ja mediataide

ingmanedu_mediataide_menu

PUUMUOTOILU- JA PUUSEPÄNALA

ingmanedu_puumuotoilu_menu

TEKSTIILIMUOTOILU- JA SISUSTUSALA

ingmanedu_tekstiilimuotoilu_menu

VAATETUSMUOTOILU- JA STAILAUSALA

ingmanedu_vaatetusmuotoilu_menu

Valokuvaus

ingmanedu_valokuvaus_menu

OPINTOPOLUT

ingmanedu_lukio-opinnot_menu

GRAAFINEN SUUNNITTELU

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Graafisen suunnittelun osaamisala
Kuva-artesaani

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja -taidot graafisesta suunnittelusta, graafisen suunnittelun työmenetelmistä ja ammattikäytännöistä
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN?

• Opintojen aikana syvennytään graafiseen muotoiluun ja yritysilmeen suunnitteluun, painettujen ja verkkojulkaisujen laatimiseen, visuaalisen viestinnän ilmaisukeinoihin sekä alan ohjelmistoihin
• Koulutuksen aikana kehitetään kuvallisen ilmaisun perustaitoja, omaa persoonallista ilmaisua ja teknistä osaamista
• Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niitä suoritetaan erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet toimia viestintä- ja markkinointitehtävissä yrityksissä, mainos- ja viestintätoimistoissa, kustannus- ja lehtitaloissa tai alan yrittäjänä
• Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

Tutkinnon perusteet