Hakeminen

banneri_hakeminen_v2

HAKEMINEN

Ingmaneduun haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Seuraava yhteishakuaika on 18.2.-10.3.2020

. Yhteishaussa hakevat peruskoulun tai lukion suorittaneet, joilla ei vielä ole ammatillista tai korkeakoulututkintoa.

Koulutuksiin voi myös hakea ns. jatkuvan haun kautta   Wilmassa  täyttämällä  hakulomake. Huomioithan, että jatkuva haku tarkoittaa koulutuksen hakumenettelyä, jolla ei ole valtakunnallisesti määrättyä hakuaikaa. Seuraava hakuaika on 10.10.-30.11. Opintojen aloitus tammikuussa 2020. Pääsykoehaastatteluun kutsutaan jo hakuajan aikana. Kuvallisen ilmaisun osaamisala ei ole mukana 10.10.-30.11. jatkuvassa haussa.

. Jatkussa haussa voivat hakea myös ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin, kutsutaan hakija kielikokeeseen. Kielikokeella osoitetaan, että hakijalla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

HAUSSA MUKANA OLEVAT KOULUTUKSET

Puusepänalan opiskelu
Hakukohteet yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala
Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala

Tekstiilialan opiskelu
Hakukohteet yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Vaatetusalan opiskelu
Hakukohde yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Media-alan opiskelu
Hakukohde yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Graafisen suunnittelun opiskelu
Hakukohde yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 Kuva- ja mediataiteen opiskelu:
Hakukohde yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 Valokuvauksen opiskelu
Hakukohde yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa kuvallisen ilmaisun osaamisalalla opintoihin sisältyy pakollinen tutkinnon osa media-alalla toimiminen ja valinnaisilla tutkinnonosilla painotetaan opintoja joko graafiseen suunnitteluun, valokuvaukseen tai kuva- ja mediataiteeseen. Valinnat opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä opintojen alussa.

Lukio-opintoja ammatillisen tutkinnon rinnalla voi suorittaa kaikissa tutkinnoissa. Lukio-opintoihin haetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

PÄÄSYKOEPÄIVÄT OVAT SEURAAVASTI:

pe 3.5.2019 Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Puuteollisuuden perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
ma 6.5.2019 Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)
ti-ke 7.-8.5. 2019 Kuvallisen ilmaisun osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)

Opiskelijavalintaan yhteishaussa vaikuttavat hakutoivejärjestys ja pääsykokeet.

Pääsykoe muodostuu ennakkotietokyselystä, haastattelusta sekä hakijan kädentaitoja, visuaalisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista tehtävistä. Hyväksytystä pääsykokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pääsykoe on maksuton.

Tieto valinnasta lähetetään opiskelijoille aikaisintaan 13.6.2019. Opiskelijan on vahvistettava opiskelupaikka 27.6.2019 mennessä.