Hakeminen

banneri_hakeminen_v2

HAKEMINEN

YHTEISHAKU 23.2.-23.3.2021
Ingmaneduun haetaan valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Seuraava yhteishakuaika on 23.2.-23.3.2021.
Yhteishaun hakukohteet
Yhteishaun valintaperusteet
Yhteishaussa hakevat peruskoulun tai lukion suorittaneet, joilla ei vielä ole ammatillista tai korkeakoulututkintoa.

JATKUVA HAKU ELOKUUSSA 2021 ALKAVIIN KOULUTUKSIIN
Hakuaika 23.2.-23.3.2021

Koulutuksiin voi myös hakea ns. jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen täyttämällä  Wilman koulutuskalenterissa   hakulomakkeen. Koulutuskalenterista näet tutkinnot, joihin haku on käynnissä. Huomioithan, että jatkuva haku tarkoittaa koulutuksen hakumenettelyä, jolla ei ole valtakunnallisesti määrättyä hakuaikaa. Jatkuvan haun pääsykoe vuonna 2021 sisältää etäyhteyksin toteuttavan whatsapp-videopuheluhaastattelun sekä etukäteen palautettavan motivaatiokirjeen. Täytä ensin hakulomake ja palauta sen jälkeen motivaatiokirje viimeistään 15.4.2021.  Ohje jatkuvan haun pääsykokeen tekemiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin, kutsutaan hakija kielikokeeseen. Kielikokeella osoitetaan, että hakijalla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

JATKUVA HAKU VAPAILLE OPISKELUPAIKOILLE LUKUVUONNA 2020-2021
Koulutuksiin voi myös hakea ns. jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen täyttämällä  Wilman koulutuskalenterissa   hakulomakkeen. Koulutuskalenterista näet tutkinnot, joihin haku on käynnissä. Huomioithan, että jatkuva haku tarkoittaa koulutuksen hakumenettelyä, jolla ei ole valtakunnallisesti määrättyä hakuaikaa. Pääsykoe vuonna 2020 sisältää etäyhteyksin toteuttavan whatsapp-videopuheluhaastattelun sekä etukäteen palautettavan motivaatiokirjeen. Ohje pääsykokeen tekemiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin, kutsutaan hakija kielikokeeseen. Kielikokeella osoitetaan, että hakijalla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

YHTEISHAUSSA MUKANA OLEVAT KOULUTUKSET

Puusepänalan opiskelu
Hakukohteet yhteishaussa:
Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala
Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala

Tekstiilialan opiskelu
Hakukohteet yhteishaussa:
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Vaatetusalan opiskelu
Hakukohde yhteishaussa:
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Media-alan opiskelu
Hakukohde yhteishaussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Graafisen suunnittelun opiskelu
Hakukohde yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 Kuva- ja mediataiteen opiskelu:
Hakukohde yhteishaussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 Valokuvauksen opiskelu
Hakukohde yhteishaussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

Hakuohje opintopolussa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon hakukohteisiin (kuvallisen ilmaisun osaamisala ja audiovisuaalisen viestinnän osaamisala).

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa kuvallisen ilmaisun osaamisalalla opintoihin sisältyy pakollinen tutkinnon osa media-alalla toimiminen ja valinnaisilla tutkinnonosilla painotetaan opintoja joko graafiseen suunnitteluun, valokuvaukseen tai kuva- ja mediataiteeseen. Valinnat opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä opintojen alussa.

Lukio-opintoja ammatillisen tutkinnon rinnalla voi suorittaa kaikissa tutkinnoissa. Lukio-opintoihin haetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Kevään 2021 yhteishaun valintaperusteet:

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala: pääsykoe
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala: pääsykoe
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: todistusvalinta
Puuteollisuuden perustutkinto: todistusvalinta
Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala: todistusvalinta
Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala: todistusvalinta

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnossa, taideteollisuusalan perustutkinnossa sekä puuteollisuuden perustutkinnossa ei käytetä vuonna 2021 yhteishaun pääsykokeita, vaan opiskelijavalinnoissa käytetään valtakunnallista pisteytystä, yhteishaun todistusvalintaa. Todistusvalinnasta lisää opintopolussa.

Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Pääsykoekutsut lähetetään viimeistään 13.4.2021

 PÄÄSYKOEPÄIVÄT OVAT SEURAAVASTI:

ma 3.5.2021 Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)
ti-ke 4.-5.5.2021 Kuvallisen ilmaisun osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)

Hyväksytystä yhteishaun pääsykokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pääsykoe on maksuton.

Tieto valinnasta lähetetään opiskelijoille aikaisintaan 17.6.2021. Opiskelijan on vahvistettava opiskelupaikka 1.7.2021 mennessä.