Hakeminen

banneri_hakeminen_v2

HAKEMINEN

JATKUVA HAKU VAPAILLE OPISKELUPAIKOILLE LUKUVUONNA 2021-2022
Seuraava  hakuaika 8.9.-27.9.2021 tutkintoihin, joihin on vapaita opiskelupaikkoja.
Opintojen aloitus 25.10.2021.

Koulutuksiin voi  hakea ns. jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen vapaille opiskelupaikoille täyttämällä  Wilman koulutuskalenterissa   hakulomakkeen. Koulutuskalenterista näet tutkinnot, joihin haku on käynnissä. Huomioithan, että jatkuva haku tarkoittaa koulutuksen hakumenettelyä, jolla ei ole valtakunnallisesti määrättyä hakuaikaa. Jatkuvan haun pääsykoe vuonna 2021 sisältää etäyhteyksin toteuttavan whatsapp-videopuheluhaastattelun sekä etukäteen palautettavan motivaatiokirjeen. Täytä ensin hakulomake ja palauta sen jälkeen motivaatiokirje.  Ohje jatkuvan haun pääsykokeen tekemiseen.
Hakemuksen sekä motivaatiokirjeen palauttaneille pääsykoehaastattelut etäyhteyksin ke 29.9.2021 klo 12-15 välisenä aikana.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin, kutsutaan hakija kielikokeeseen. Kielikokeella osoitetaan, että hakijalla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

YHTEISHAKU 23.2.-07.04.2021
Ingmaneduun haetaan valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Seuraava yhteishakuaika on 23.2.-07.4.2021.
Tiedote etänä toteutettavasta yhteishaun pääsykokeesta.
Yhteishaun hakukohteet
Yhteishaun valintaperusteet
Yhteishaussa hakevat peruskoulun tai lukion suorittaneet, joilla ei vielä ole ammatillista tai korkeakoulututkintoa.

Yhteishaun pääsykokeet toteutetaan etänä vuonna 2021
Pääsykoekutsut on lähetetty 13.4. sähköpostilla.
-Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävät ja 2) etäyhteyksin toteutettava puhelinhaastattelu.
-Saat opintopolku.fi palvelussa hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
kutsun pääsykokeeseen
-ohjeet ennakkotehtävistä sekä niiden palauttamisesta.
-tiedon puhelinhaastattelusi ajankohdasta. Ole tavoitettavissa sinulle varattuna haastatteluaikana.

Voit saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 p.Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.
Jos et tee ennakkotehtäviä ja palauta niitä aikataulun mukaisesti, et voi tulla valituksi kyseiseen koulutukseen.

AIKATAULU
Kutsu ja ohjeet pääsykokeen tekemiseen lähetetään sähköpostitse 15.4. mennessä. Aikaisintaan kuitenkin 13.4. Jos et ole saanut kutsua määräaikaan mennessä, tarkista ensin roskapostisi. Ota sen jälkeen tarvittaessa yhteyttä info@ingmanedu.fi. tai puh. 044 4646 260

Ennakkotehtävien palautus 28.4. klo 15 mennessä kutsussa ilmoitettavaan sähköpostiin. Tehtävissä arvioidaan hakijan tutkinnossa tarvittavaa taitotasoa ja alalle suuntautumista. Jos et palauta ennakkotehtäviä määräaikaan mennessä, et voi tulla valituksi kyseiseen koulutukseen.

Puhelinhaastattelupäivät ovat audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 3.5. ja kuvallisen ilmaisun osaamisala 4.-5.5.
Ingmanedulla sama haastattelu ja ennakkotehtävät käyvät sekä audiovisuaalisen viestinnän, että kuvallisen ilmaisun osaamisalalle. Jos olet hakenut Ingmanedulle kumpaankin osaamisalaan sinun tarvitsee osallistua vain ylemmän hakutoiveesi pääsykokeeseen. Pisteet siirretään alempaan hakutoiveeseesi.

ARVIOINTI
Pääsykoe koostuu ennakkotehtävistä ja puhelinhaastattelusta. Ennakkotehtävät ovat osa pääsykoetta ja niitä käytetään haastattelussa.
Haastattelu arvioidaan asteikolla 0-6 p ja ennakkotehtävät asteikolla 0-4 p, yhteensä 0-10 p.
Pääsykokeessa arvioidaan hakijan motivaatiota, kädentaitoja, visuaalisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin, kutsutaan hakija kielikokeeseen. Kielikokeella osoitetaan, että hakijalla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

YHTEISHAUSSA MUKANA OLEVAT KOULUTUKSET

Puusepänalan opiskelu
Hakukohteet yhteishaussa:
Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala
Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala

Tekstiilialan opiskelu
Hakukohteet yhteishaussa:
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Vaatetusalan opiskelu
Hakukohde yhteishaussa:
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Media-alan opiskelu
Hakukohde yhteishaussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Graafisen suunnittelun opiskelu
Hakukohde yhteishaussa ja jatkuvassa haussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 Kuva- ja mediataiteen opiskelu:
Hakukohde yhteishaussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 Valokuvauksen opiskelu
Hakukohde yhteishaussa:
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

Hakuohje opintopolussa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon hakukohteisiin (kuvallisen ilmaisun osaamisala ja audiovisuaalisen viestinnän osaamisala).

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa kuvallisen ilmaisun osaamisalalla opintoihin sisältyy pakollinen tutkinnon osa media-alalla toimiminen ja valinnaisilla tutkinnonosilla painotetaan opintoja joko graafiseen suunnitteluun, valokuvaukseen tai kuva- ja mediataiteeseen. Valinnat opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä opintojen alussa.

Lukio-opintoja ammatillisen tutkinnon rinnalla voi suorittaa kaikissa tutkinnoissa. Lukio-opintoihin haetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Kevään 2021 yhteishaun valintaperusteet:

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala: pääsykoe (etä)
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala: pääsykoe (etä)
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: todistusvalinta
Puuteollisuuden perustutkinto: todistusvalinta
Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala: todistusvalinta
Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala: todistusvalinta

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnossa, taideteollisuusalan perustutkinnossa sekä puuteollisuuden perustutkinnossa ei käytetä vuonna 2021 yhteishaun pääsykokeita, vaan opiskelijavalinnoissa käytetään valtakunnallista pisteytystä, yhteishaun todistusvalintaa. Todistusvalinnasta lisää opintopolussa.

Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Pääsykoekutsut lähetetään sähköpostitse viimeistään 13.4.2021

 PÄÄSYKOEPÄIVÄT OVAT SEURAAVASTI:
Pääsykokeet järjestetään etänä, hakijoille lähetetään kutsu ja ohje pääsykokeen tekemiseen sähköpostilla.

ma 3.5.2021 Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)
ti-ke 4.-5.5.2021 Kuvallisen ilmaisun osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)

Hyväksytystä yhteishaun pääsykokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pääsykoe on maksuton.

Tieto valinnasta lähetetään opiskelijoille aikaisintaan 17.6.2021. Opiskelijan on vahvistettava opiskelupaikka 1.7.2021 mennessä.