Hakeminen

banneri_hakeminen_v2

HAKEMINEN

Kuvaaja: Tuula Hara
Kuvaaja: Camilla Linkoneva
Kuvaaja: Jyrki Toivanen
Kuvaaja: Hanna Kärkkäinen
Kuvaaja: Tuula Hara

Ingmaneduun haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Seuraava yhteishakuaika on 20.2. – 13.3.2018. Yhteishaussa hakevat peruskoulun tai lukion suorittaneet, joilla ei vielä ole ammatillista tai korkeakoulututkintoa.

Suora haku koulutuksiin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille  Wilman  kautta täyttämällä  hakulomake.

Pääsykokeet, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään, järjestetään toukokuussa 2018. Hakijoille lähetetään kirjallinen kutsu pääsykokeisiin huhtikuun aikana.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin, kutsutaan hakija kielikokeeseen. Kielikokeella osoitetaan, että hakijalla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

HAUSSA MUKANA OLEVAT KOULUTUKSET

Puusepänala
• Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala
• Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala

Tekstiiliala
•Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
• Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Vaatetusala
• Tekstiili- ja muotilalan perustutkinto

Media-ala
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Graafinen suunnittelu
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 Kuva- ja mediataide
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

 Valokuvaus
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

Lukio-opintoja ammatillisen tutkinnon rinnalla voi suorittaa kaikissa tutkinnoissa. Lukio-opintoihin haetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

PÄÄSYKOEPÄIVÄT OVAT SEURAAVASTI:

to 3.5.2018 Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Puuteollisuuden perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
ma 7.5.2018 Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)
ti-ke 8.-9.5. 2018 Kuvallisen ilmaisun osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)

Opiskelijavalintaan yhteishaussa vaikuttavat hakutoivejärjestys ja pääsykokeet.

Pääsykoe muodostuu ennakkotietokyselystä, haastattelusta sekä hakijan kädentaitoja, visuaalisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista tehtävistä. Hyväksytystä pääsykokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pääsykoe on maksuton.

Tieto valinnasta lähetetään opiskelijoille aikaisintaan 14.6.2018. Opiskelijan on vahvistettava opiskelupaikka 28.6.2018 mennessä.