Hakeminen

banneri_hakeminen_v2

HAKEMINEN

Kuvaaja: Tuula Hara
Kuvaaja: Camilla Linkoneva
Kuvaaja: Jyrki Toivanen
Kuvaaja: Hanna Kärkkäinen
Kuvaaja: Tuula Hara

Ingmaneduun haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Seuraava yhteishakuaika on 21.2. – 14.3.2017. Yhteishaussa hakevat peruskoulun tai lukion suorittaneet, joilla ei vielä ole ammatillista tai korkeakoulututkintoa.

Suora haku koulutuksiin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille löytyy Wilmasta.

Pääsykokeet, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään, järjestetään toukokuussa 2017. Hakijoille lähetetään kirjallinen kutsu pääsykokeisiin 20.4.2017.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin, kutsutaan hakija valtakunnallisesti yhtenevään kielikokeeseen. Kielikokeella osoitetaan, että hakijalla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielikoe järjestetään 6.4.2017.

HAUSSA MUKANA OLEVAT KOULUTUKSET

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

• Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, puumuotoilu- ja puusepänala
• Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, tekstiilimuotoilu- ja sisustusala
• Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, vaatetusmuotoilu- ja stailausala

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

• Graafisen suunnittelun osaamisala
• Kuva- ja mediataiteen osaamisala
• Valokuvauksen osaamisala

Media-alan perustutkinto

• Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Lukio-opintoja ammatillisen tutkinnon rinnalla voi suorittaa kaikissa tutkinnoissa. Lukio-opintoihin haetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

PÄÄSYKOEPÄIVÄT OVAT SEURAAVASTI:

• pe 5.5.2017 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
• ma 8.5.2017 Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, Media-alan perustutkinto
• ti 9.5.2017 Graafisen suunnittelun osaamisala, Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
• ke 10.5.2017 Kuva- ja mediataiteen osaamisala, Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
• to 11.5.2017 Valokuvauksen osaamisala, Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Opiskelijavalintaan yhteishaussa vaikuttavat hakutoivejärjestys ja pääsykokeet.

Pääsykoe muodostuu ennakkotietokyselystä, haastattelusta sekä hakijan kädentaitoja, visuaalisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista tehtävistä. Hyväksytystä pääsykokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pääsykoe on maksuton.

Tieto valinnasta lähetetään opiskelijoille aikaisintaan 14.6.2017. Opiskelijan on vahvistettava opiskelupaikka 29.6.2017 mennessä.