KUVA- JA MEDIATAIDE

Digitaalinen media

ingmanedu_digitaalinenmedia_menu

Graafinen suunnittelu

ingmanedu_graafinensuunnittelu_menu

Kuva- ja mediataide

ingmanedu_mediataide_menu

PUUMUOTOILU- JA PUUSEPÄNALA

ingmanedu_puumuotoilu_menu

TEKSTIILIMUOTOILU- JA SISUSTUSALA

ingmanedu_tekstiilimuotoilu_menu

VAATETUSMUOTOILU- JA STAILAUSALA

ingmanedu_vaatetusmuotoilu_menu

Valokuvaus

ingmanedu_valokuvaus_menu

OPINTOPOLUT

ingmanedu_lukio-opinnot_menu

KUVA- JA MEDIATAIDE

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Kuva- ja mediataiteen osaamisala
Kuva-artesaani

Kuvaaja: Jenni Tikkanen
Tekijä: Anni Huovinen, kuvaaja: Mira Hakkarainen

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja -taidot kuvataidealasta: maalaustaiteesta, kuvanveistosta, taidegrafiikasta, valokuvailmaisusta ja mediataiteesta
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN?

• Opinnoissa syvennytään sekä kuvataiteen perinteisiin menetelmiin että digitaalisiin työskentelytapoihin
• Koulutuksen aikana kehitetään teknistä osaamista ja kuvallisen ilmaisun perustaitoja sekä omaa persoonallista ilmaisua

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet työskennellä kuvataidealan ammatinharjoittajana ja erilaisissa kulttuurialan laitoksissa ja yrityksissä
• Tutkinto antaa hyvän pohjan kuvataide-, kulttuuri- ja viestintäalan jatko-opintoihin sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

Tutkinnon perusteet