KUVA- JA MEDIATAIDE

Media-ala

ingmanedu_digitaalinenmedia_menu

Graafinen suunnittelu

ingmanedu_graafinensuunnittelu_menu

Kuva- ja mediataide

ingmanedu_mediataide_menu

PUUSEPÄNALA

ingmanedu_puumuotoilu_menu

TEKSTIILIALA

ingmanedu_tekstiilimuotoilu_menu

VAATETUSALA

ingmanedu_vaatetusmuotoilu_menu

Valokuvaus

ingmanedu_valokuvaus_menu

OPINTOPOLUT

ingmanedu_lukio-opinnot_menu

KUVA- JA MEDIATAIDE

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Kuvaaja: Jenni Tikkanen
Tekijä: Anni Huovinen, kuvaaja: Mira Hakkarainen

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja -taidot kuvataidealasta: maalaustaiteesta, kuvanveistosta, taidegrafiikasta, valokuvailmaisusta ja mediataiteesta
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN?

• Opinnoissa syvennytään laaja-alaisesti kuvataiteen ilmailullisiin menetelmiin että digitaalisiin työskentelytapoihin.
• Koulutuksen aikana kehitetään teknisen ilmaisun perusosaamista sekä omaa persoonallista ilmaisua.

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet työskennellä kuvataidealan ammatinharjoittajana ja erilaisissa kulttuurialan laitoksissa ja yrityksissä.
• Tutkinto antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille.

Tutkinnon perusteet