VALOKUVAUS

Media-ala

ingmanedu_digitaalinenmedia_menu

Graafinen suunnittelu

ingmanedu_graafinensuunnittelu_menu

Kuva- ja mediataide

ingmanedu_mediataide_menu

PUUSEPÄNALA

ingmanedu_puumuotoilu_menu

TEKSTIILIALA

ingmanedu_tekstiilimuotoilu_menu

VAATETUSALA

ingmanedu_vaatetusmuotoilu_menu

Valokuvaus

ingmanedu_valokuvaus_menu

OPINTOPOLUT

ingmanedu_lukio-opinnot_menu

VALOKUVAUS

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja -taidot valokuvaajan ammatista
• Opinnot rakentuvat valokuvauksen perusteista, kuvajournalismista, valokuvailmaisusta, valokuvataiteesta ja asiakaslähtöisestä studiokuvauksesta
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN?

• Opinnoissa syvennytään ammattimaisen digitaalisen valokuvauksen menetelmiin.
• Opiskelun aikana kehitetään teknisen osaamisen ja kuvallisen ilmaisun perustaitoja sekä omaa persoonallista ilmaisua työelämälähtöisesti.

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet toimia valokuvaajana tai alan yrittäjänä.
• Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Tutkinnon perusteet