Opiskelijalle

[layerslider id=”3″]

OPISKELIJALLE

Opiskelijan opas
2021-2022

Opintotuki

Kela myöntää hakemuksesta opiskelijoille opintotukea, joka koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Tarkempaa tietoa opintotuesta ja hakemisesta saa Kelan sivuilta.

Koulumatka ja koulumatkatuki

Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat voivat saada koulumatkatukea päivittäisen yhdensuuntaisen koulumatkan ollessa vähintään 10 km. Suurin osa opiskelijoista asuu Kuopiossa tai Siilinjärvellä, josta on hyvät linja-autoyhteydet Ingmanedun toimipisteisiin. Linja-autoaikataulut löytyvät Kuopion seudun joukkoliikenteen sivuilta.

Lisää tietoa koulumatkatuesta ja hakemisesta löytyy Kelan sivuilta.

Asuminen

Opiskelijat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n omistamista asunnoista. Lisätietoa löytyy Kuopaksen sivuilta. OVV Asuntopalvelut välittää yksityisten omistamia asuntoja Kuopion alueella. Lisätietoa löytyy OVV:n sivuilta.

Opiskelijahuolto

Opiskelijoilla on käytettävissä kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palvelut. Opiskelijahuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä ja poistaa mahdollisia opiskelun esteitä.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu:
Lisätietoa työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta saa Te-Palvelujen sivuilta.

Aikuiskoulutustuki:
Lisätietoa aiukuiskoulutustuesta löytyy Koulutusrahaston sivuilta.

Henkilökohtaiset oppimispolut

Jokaiselle opiskelija laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka avulla suunnitellaan yksilölliset oppimispolut opiskelijan omista toiveista ja tarpeista käsin.

Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa

• lukio-opintoja,
• Nuori yrittäjyys –opintoja,
• tutkinnon osia toisista ammatillisista tutkinnoista
• ammattikorkeakouluun valmentavia opintoja tai
• työssäoppimista ulkomailla

osana ammatillista perustutkintoa.

Osan yhteisten tutkinnon osien osa-alueista voi suorittaa verkko-opintoina.