Koulutustarjonta

Audiovisuaalinen viestintä

ingmanedu_digitaalinenmedia_menu

Graafinen suunnittelu

ingmanedu_graafinensuunnittelu_menu

Kuva- ja mediataide

ingmanedu_mediataide_menu

PUUMUOTOILU- JA PUUSEPÄNALA

ingmanedu_puumuotoilu_menu

TEKSTIILIMUOTOILU- JA SISUSTUSALA

ingmanedu_tekstiilimuotoilu_menu

VAATETUSMUOTOILU- JA STAILAUSALA

ingmanedu_vaatetusmuotoilu_menu

Valokuvaus

ingmanedu_valokuvaus_menu

OPINTOPOLUT

ingmanedu_lukio-opinnot_menu

KOULUTUSTARJONTA

Kuvaaja: Jenni Tikkanen
Kuvaaja: Suvi Pekkarinen
Kuvaaja: Rea Tauriainen

Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopistossa voi suorittaa käsi- ja taideteollisuusalan, media-alan tai kuvallisen ilmaisun ammatillisen perustutkinnon.

Kaikissa tutkinnoissa on mahdollista suorittaa opintoja lukiosta, toisesta ammatillisesta tutkinnosta ja avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston tarjonnasta. Tutkintoon on myös mahdollista valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja.

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja niiden suorittaminen kestää kahdesta kolmeen vuotta. Tutkinnon suorittanut saa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Opiskelijat valitaan pääsykokeiden perusteella.