VAATETUSALA

Media-ala

Graafinen suunnittelu

Kuva- ja mediataide

PUUSEPÄNALA

TEKSTIILIALA

VAATETUSALA

Valokuvaus

OPINTOPOLUT

VAATETUSALA

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

MITÄ?

• Opiskelija saa valmiudet suunnitella, kaavoittaa ja valmistaa asiakaslähtöisiä vaatteita yksilöllisesti. Esteettisyys, erilaiset materiaalit ja vaatemuotoilu tulevat tutuiksi opintojen aikana.
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä/ 2–3 vuotta.
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja.

MITEN?

• Koulutuksen aikana opiskellaan asiakaspalvelua, teknistä suunnittelua ja visuaalista ilmaisua vaatetusalan näkökulmasta.
• Opintoja on mahdollista  suunnata esimerkiksi erikoistekniikoihin, kiertotaloustuotteisiin tai stailaamiseen.

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet toimia valmistus-, stailaus-, myynti-, neuvonta- tai ohjaustehtävissä vaatetusalan yrityksissä.

• Tutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Tutkinnon perusteet