KUVA- JA MEDIATAIDE

Media-ala

Graafinen suunnittelu

Kuva- ja mediataide

PUUSEPÄNALA

TEKSTIILIALA

VAATETUSALA

Valokuvaus

OPINTOPOLUT

KUVA- JA MEDIATAIDE

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja -taidot kuvataidealasta: maalaustaiteesta, kuvanveistosta, taidegrafiikasta, valokuvailmaisusta ja mediataiteesta
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN?

• Opinnoissa syvennytään laaja-alaisesti kuvataiteen ilmailullisiin menetelmiin että digitaalisiin työskentelytapoihin.
• Koulutuksen aikana kehitetään teknisen ilmaisun perusosaamista sekä omaa persoonallista ilmaisua.

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet työskennellä kuvataidealan ammatinharjoittajana ja erilaisissa kulttuurialan laitoksissa ja yrityksissä.
• Tutkinto antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille.

Tutkinnon perusteet