TEKSTIILI- JA SISUSTUSALA

Media-ala

Graafinen suunnittelu

Kuva- ja mediataide

PUUSEPÄNALA

TEKSTIILIALA

VAATETUSALA

Valokuvaus

OPINTOPOLUT

TEKSTIILI- ja SISUSTUSALA

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto
Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala
Sisustusalan osaamisala

KÄSITYÖN OHJAUSTOIMINNAN OSAAMISALA, ARTESAANI
TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINTO, DESIGNTEKSTIILIEN VALMISTAJA

MITÄ?

• Opiskelija saa  valmiudet suunnitella ja valmistaa tekstiilituotteita, tiloja tai palveluita ja hankkia tietoa omalta alalta monipuolisesti.
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta.
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja.

MITEN?

• Opinnoissa tutustutaan tyypillisimpiin tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin.
• Opiskelija voi suunnata opintojaan design-tekstiilien suunnitteluun, valmistamiseen ja tilojen suunnittelun perusteisiin tai käsityötaitojen ohjaamiseen erilaisille asiakasryhmille.
• Opinnoissa korostetaan esteettistä, visuaalista ja kulttuuriosaamista, kädentaitoja sekä yrittäjyyttä.

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet toimia suuntautumisen mukaan yrittäjänä, tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, ohjaustoiminnassa, asiakaspalvelussa, myynti-, markkinointi- tai huoltotehtävissä sekä tilojen suunnittelussa.
• Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: tutkinnon perusteet
Taideteollisuusalan perustutkinto: tutkinnon perusteet

SISUSTUSALAN OSAAMISALA

MITÄ?

• Sisustusalan osaamisala on osa taideteollisuusalan perustutkintoa.
• Opiskelija saa valmiudet suunnitella ja toteuttaa erilaisia sisustusprojekteja asiakkaille.
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta.
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja. 

MITEN?

• Opinnoissa perehdytään tyypillisimpiin sisustusalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin sekä alalla käytettäviin tietoteknisiin sovelluksiin.
• Opintojen aikana toteutetaan sisustusprojekteja asiakasprofiilit huomioiden.
Opinnoissa korostetaan ekologisuutta, esteettistä, visuaalista ja kulttuuriosaamista, kädentaitoja sekä yrittäjyyttä.

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet toimia tilojen ja sisustusprojektien suunnittelussa, yrittäjänä, asiakaspalvelussa sekä myynti- ja markkinointitehtävissä.
Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.