MEDIA-ALA

Media-ala

ingmanedu_digitaalinenmedia_menu

Graafinen suunnittelu

ingmanedu_graafinensuunnittelu_menu

Kuva- ja mediataide

ingmanedu_mediataide_menu

PUUSEPÄNALA

ingmanedu_puumuotoilu_menu

TEKSTIILIALA

ingmanedu_tekstiilimuotoilu_menu

VAATETUSALA

ingmanedu_vaatetusmuotoilu_menu

Valokuvaus

ingmanedu_valokuvaus_menu

OPINTOPOLUT

ingmanedu_lukio-opinnot_menu

MEDIA-ALA

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Mediapalvelujen toteuttaja

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja- taidot audiovisuaalisesta viestintäalasta digitaaliseen mediaan suuntautuen
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja
Opinnot sisältävät
audiovisuaalisen viestinnän opintoja
www-julkaisemisen opintoja
media-alan perustaitojen opiskelua

MITEN?

• Digitaalisen median opinnoissa opiskellaan graafisen- ja media-alan sovelluksia sekä välineitä
• Teknisen osaamisen lisäksi opiskelussa hyödynnetään visuaalisia taitoja ja kulttuuritietoa
• Opinnot ovat käytännönläheisiä ja usein ryhmätöitä, joita suoritetaan erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet työskennellä monipuolisesti media-alan työtehtävissä tai alan yrittäjänä
• Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

Tutkinnon perusteet