AUDIOVISUAALINEN VIESTINTÄ

Digitaalinen media

ingmanedu_digitaalinenmedia_menu

Graafinen suunnittelu

ingmanedu_graafinensuunnittelu_menu

Kuva- ja mediataide

ingmanedu_mediataide_menu

PUUMUOTOILU- JA PUUSEPÄNALA

ingmanedu_puumuotoilu_menu

TEKSTIILIMUOTOILU- JA SISUSTUSALA

ingmanedu_tekstiilimuotoilu_menu

VAATETUSMUOTOILU- JA STAILAUSALA

ingmanedu_vaatetusmuotoilu_menu

Valokuvaus

ingmanedu_valokuvaus_menu

OPINTOPOLUT

ingmanedu_lukio-opinnot_menu

AUDIOVISUAALINEN VIESTINTÄ

Media-alan perustutkinto
Mediapalvelujen toteuttaja

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja- taidot audiovisuaalisesta viestintäalasta ja suuntautuvat digitaaliseen mediaan
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN?

• Digitaalisen median opinnoissa opiskellaan graafisen- ja media-alan sovelluksia sekä välineitä
• Teknisen osaamisen lisäksi opiskelussa hyödynnetään visuaalisia taitoja ja kulttuuritietoa
• Opinnot ovat käytännönläheisiä ja usein ryhmätöitä, joita suoritetaan erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa

MIHIN?

• Tutkinnon suorittanut mediapalvelujen toteuttaja voi työskennellä esimerkiksi ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa, tv-yhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa tai alan yrittäjänä
• Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

Tutkinnon perusteet