PUUSEPÄNALA

Media-ala

Graafinen suunnittelu

Kuva- ja mediataide

PUUSEPÄNALA

TEKSTIILIALA

VAATETUSALA

Valokuvaus

OPINTOPOLUT

 PUUSEPÄNALA

Taideteollisuusalan perustutkinto
Puusepänalan osaamisala

Puuteollisuuden perustutkinto
Puusepänteollisuuden osaamisala

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja -taidot puusepänalasta tai puusepänteollisuudenalasta sekä puumuotoilusta.
• Keskeisiä opiskeltavia asioita ovat puusepäntuotteiden valmistus, valmistuksen suunnittelu, puuntyöstötekniikat sekä materiaali- ja työvälinetuntemus.
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta.
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja.

MITEN?

• Koulutuksen aikana suunnitellaan ja valmistetaan laadukkaita huonekaluja, kalusteita, sisustustuotteita sekä pienesineitä.
• Opinnoissa keskitytään yksittäisten tuotteiden ja piensarjojen valmistukseen tai teolliseen sarjatuotantoon.
• Koulutuksen aikana kehitetään teknisiä perustaitoja sekä omaa persoonallista ilmaisua.

MIHIN?

• Tutkinto antaa hyvät edellytykset toimia puuseppänä alan yrityksissä tai tai puuteollisuuden parissa sekä alan yrittäjänä.
• Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Puuteollisuuden perustutkinto: tutkinnon perusteet
Taideteollisuusalan perustutkinto: tutkinnon perusteet