MEDIA-ALA

Media-ala

Graafinen suunnittelu

Kuva- ja mediataide

PUUSEPÄNALA

TEKSTIILIALA

VAATETUSALA

Valokuvaus

OPINTOPOLUT

MEDIA-ALA

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Mediapalvelujen toteuttaja

Pelituotannon osaamisala
Pelituotannon toteuttaja

 

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN OSAAMISALA

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja- taidot audiovisuaalisesta viestintäalasta digitaaliseen mediaan suuntautuen
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja
Opinnot sisältävät
audiovisuaalisen viestinnän opintoja
www-julkaisemisen opintoja
media-alan perustaitojen opiskelua

MITEN?

• Digitaalisen median opinnoissa opiskellaan graafisen- ja media-alan sovelluksia sekä välineitä
• Teknisen osaamisen lisäksi opiskelussa hyödynnetään visuaalisia taitoja ja kulttuuritietoa
• Opinnot ovat käytännönläheisiä ja usein ryhmätöitä, joita suoritetaan erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet työskennellä monipuolisesti media-alan työtehtävissä tai alan yrittäjänä
• Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

Tutkinnon perusteet
Tutkinnon perusteet (voimaantulo 1.1.2024)

 

PELITUOTANNON OSAAMISALA

MITÄ?

• Opiskelija saa perustiedot ja -taidot pelituotannon työprosesseista ja ohjelmistoista sekä media-alan toimintaympäristöstä
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN?

• Opinnoissa syvennytään pelianimaation ja peligrafiikan tuotantoon sekä tuottamaan visuaalisia sisältöjä graafisen suunnittelun työkalujen avulla.

• Opintojen aikana kehitetään teknisen ilmaisun perusosaamista sekä omaa persoonallista ilmaisua.

• Pelituotannon työympäristöinä toimivat moniammatilliset tuotantotiimit ja projektimuotoiset tuotannot.

MIHIN?

• Tutkinto antaa valmiudet työskennellä toimia monipuolisesti media-alan erilaisissa työtehtävissä ja työympäristöissä

• Tutkinto antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille.

Tutkinnon perusteet (voimaantulo 1.1.2024)