GRAAFINEN SUUNNITTELU

Media-ala

Graafinen suunnittelu

Kuva- ja mediataide

PUUSEPÄNALA

TEKSTIILIALA

VAATETUSALA

Valokuvaus

OPINTOPOLUT

GRAAFINEN SUUNNITTELU

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

MITÄ?

• Opinnot antavat perustiedot ja -taidot graafisesta suunnittelusta, graafisen suunnittelun työmenetelmistä ja ammattikäytännöistä
• Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta
• Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tutkintoon voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN?

• Opintojen aikana syvennytään graafiseen muotoiluun ja yritysilmeen suunnitteluun, painettujen ja verkkojulkaisujen laatimiseen, visuaalisen viestinnän ilmaisukeinoihin sekä alan ohjelmistoihin.
• Koulutuksen aikana kehitetään kuvallisen ilmaisun perustaitoja, omaa persoonallista ilmaisua ja teknistä osaamista.
• Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niitä suoritetaan erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa.

MIHIN?

• Tutkinto antaa hyvän osaamisen työskennellä viestintätehtävissä yrityksissä, mediataloissa sekä mainostoimistoissa tai alan yrittäjänä.
• Tutkinto antaa hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Tutkinnon perusteet